Spojovací chodby a tunely

K propojení objektů lze využít spojovacích tunelů nebo chodeb. Na opláštění spojovacích tunelů nebo chodeb lze opět použít polykarbonátové desky a hliníkové případně ocelové nosníky.